Monday, June 7, 2010

喝醉酒的男人


有一日, 有個飲醉左ge男人返到home

諗住上床訓教, 點知急尿,

就走去廁所解決, 點知一開門

盞燈自動著左, 仲有一陣陰風吹出黎

個男人好驚, 拿拿聲柯完篤尿就即刻衝返入房

返到房,即刻叫醒佢老婆, 同佢講頭先係廁所撞鬼

佢老婆聽完佢講成件事之後, 就好嬲咁星左佢2巴

佢老公好無奈咁問佢咩事............老婆: "你個仆x !....竟然係雪櫃度柯尿!!"

5 comments:

Akira 思胜 said...

哈哈哈!!! :P

安哥爵 said...

哈哈,阴风阵阵,给他多两巴,搁醒他.

李逸迷 said...

akira:居然可以这样醉。。笑死

安哥爵:再加多一腿,央到他飞起。。。!

Kate said...

这个版本看不懂,但看过中文版本的醉仙公!把他拖出去阎了都还不知屎!哈哈哈!

李逸迷 said...

kate:你几时放上来看看?